Organisation

Videnskabeligt er DTU Sundhedsteknologi organiseret i forskningssektioner, som hver især indeholder en række forskningsgrupper.

Administrativt er instituttet organiseret i følgende funktioner: Administration, Uddannelse, Innovation, Drift og Kernefaciliteter/Infrastruktur. 

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen er direktør for DTU Sundhedsteknologi. Ledelsesteamet inkluderer cheferne for de administrative funktioner samt for de enkelte kernefaciliteter.

 

Download organisationsdiagrammet her (PP)

Download forskningssektion- og gruppeoversigt her (Pdf)