Chef for Forskningsudvikling

fredag 04 jun 21

Send ansøgning

Frist 21. juni 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Sundhedsteknologi ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Sundhedsteknologi er en stærk og troværdig partner i forhold til udvikling af nye teknologier til sundhedssektoren og industrien. Instituttet er i sin korte levetid vokset betydeligt og består i dag af over 500 engagerede medarbejdere, der arbejder inden for universitets kerneopgaver, samt i industri og hospitalssamarbejde og i teknologiudviklings aktiviteter.

Vi søger en leder til en nyoprettet stilling inden for forskning på DTU Sundhedsteknologi, som i samarbejde med institutdirektøren og den øvrige ledergruppe får som primær opgave at videreudvikle og sikre kvalitet af instituttets forskning i kontekst af den forskningsbaserede rådgivning, uddannelse og innovation.

Du vil referere til institutdirektøren og bliver en del af instituttets velfungerende ledergruppe, hvor tillid og samarbejde er kerneværdier.

Jobbet
Med udgangspunkt i et fokus på hvad vi kan skabe sammen, vil du i tæt samarbejde med institutdirektøren støtte udviklingen af instituttets forskere på tværs af organisationen. Der vil være rig mulighed for selv at præge stillingen, herunder at identificere og udvikle processer på tværs af organisationen, som sikrer, at vores forskere udvikles både med blik for fællesskabet og som individer. Du vil få ansvar for at sikre forskningsudvikling i samarbejde med instituttets sektionsledere, herunder specielt at udvikle samarbejde på tværs af sektioner, og vil derudover få ansvar for udvikling af forskningsinfrastruktur og core faciliteter, samt den økonomiske model omkring disse.


Dine opgaver vil inkludere en styrkelse af interdisciplinært samarbejde til støtte for forskningen og udadvendte samarbejder med danske og udenlandske partnere, både universiteter, regioner og virksomheder. Du vil være ansvarlig for at udvikle den fælles forskningsadministration med fokus på optimal udnyttelse af faciliteterne til gavn for instituttets forskere og samarbejdspartnere på DTU og eksternt.

Det forventes, at du kan tage selvstændige initiativer til støtte for en sådan udvikling, men ligeledes at du formår at indgå i et teamwork med ledergruppen, samt i et frugtbart samarbejde med instituttets medarbejdere.

Du skal som leder af instituttets forskningsudvikling desuden sikre udviklingen af en effektiv daglig drift, så instituttet leverer forskning af højeste kvalitet på en effektiv og økonomisk forsvarlig måde.

Du vil få instituttets laboratorie- og sekretariatsleder i direkte reference, og flere af opgaverne varetages og udvikles i samarbejde med instituttets administrative/tekniske enheder og centrale koncern funktioner.

Kvalifikationer
Vi søger en udadvendt person med et stærkt initiativ og drive, med en god evne til at kommunikere med mennesker og skabe fællesskab, og som ser potentialet i andre.

Vi lægger vægt på, at du har:

  • Et indgående kendskab til danske og internationale universitets- og forskningsmiljøer
  • En faglig forankring i forskning
  • Erfaring med ledelse i et videnskabeligt miljø med et akademisk værdigrundlag samt erfaring med projektledelse af store forskningsprojekter
  • Dokumenterede lederresultater med fokus på samarbejde, kommunikation og uddelegering, samt interesse for samarbejde på tværs i DTU organisationen
  • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering
  • En resultatorienteret lederstil med fokus på relationer, kommunikation og uddelegering, så samarbejde om forandringer og fælles kultur opnås på tværs af organisatoriske strukturer, lokationer og fagligheder
  • Et veludviklet etisk kompas, hvor de menneskelige og sociale dimensioner er vigtige

Dine personlige kompetencer sikrer gennemslagskraft indadtil såvel som udadtil. Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, politisk dømmekraft, udprægede evner til at samarbejde, samt stor initiativ- og virkelyst.

Som leder på DTU forventes det, at du er empatisk, tilgængelig og evner at skabe en passende involvering og en balanceret opmærksomhed på selvledelse. Du skal leve op til universitets ledelsesgrundlag og dermed sikre medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø. Du har fokus på samarbejde både internt og eksternt.


Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder en udfordrende stilling på et internationalt anerkendt universitet med et professionelt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere.  Der er gode muligheder for kompetenceudvikling i jobbet. DTU Sundhedsteknologi er en spændende arbejdsplads med en uformel og åben omgangstone. 


DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC-overenskomsten. Aflønning sker efter indplacering som chefkonsulent med personaleansvar med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi ønsker stillingen besat pr 1. august 2021 eller snarest derefter. 


Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 21. juni 2021. Åbn linket ’Ansøg online’, udfyld ansøgningsformular samt vedhæft ansøgning, CV. og eksamensbeviser.


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutdirektør Thomas Lars Andresen, e-mail: healthtech-dir@dtu.dk eller HR Partner Marianne Krabbe, tlf. 2136 2959. 

Du kan læse mere om DTU Sundhedsteknologi på www.healthtech.dtu.dk.  


Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

DTU Sundhedsteknologi uddanner fremtidens ingeniører og udvikler ny teknologi og løsninger med det formål at gøre livet bedre for mennesker før, under og efter de er patienter. Det gør vi i tæt samarbejde med sundhedssektoren, industrien, forskningsinstitutioner og andre sundhedsaktører. DTU Sundhedsteknologi spænder fagligt fra imaging og diagnostik, over digital health og biologisk modellering til biopharma. DTU Sundhedsteknologi har omkring 210 videnskabelige medarbejdere, 130 ph.d.-studerende og ca. 160 teknisk/administrative medarbejdere (hvoraf de fleste er ansat i vores forskningsinfrastruktur eller kommercielle aktiviteter).

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.