NIRScap

DTU-forskere lytter til patienterne

tirsdag 19 jan 21
|
af Tom Nervil

Kontakt

Torsten Dau
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 39 77

For at blive verdensførende i behandling af høre- og balanceproblemer har Rigshospitalet samlet faciliteter og ekspertise i den nybyggede nordfløj og blandt andre indgået samarbejde med DTU Sundhedsteknologi.

Det samlede budget til realiseringen af Copenhagen Hearing and Balance Centre (CHBC), som centeret hedder, lyder på næsten130 millioner kr. over 10 år. En stor del går til selve byggeriet, men endnu mere afsættes til forskning.

Dette giver mulighed for forskningsprojekter fra både postdocs og ph.d.-studerende, som derved kan gøre forskningen langt mere anvendelsesorienteret, hvilket professor Torsten Dau fra DTU Sundhedsteknologi sætter stor pris på.

”For os betyder det meget, at vi nu kommer tættere på den kliniske forskning – og klinikerne giver udtryk for, at det meget værdifuldt at have os tættere på dem med vores teknologiske og forskningsmæssige baggrund,” siger Torsten Dau.

Styrket forskning i høre- og balanceproblemer
Danmark er i forvejen førende inden for afhjælpning af høreproblemer. Via samarbejdet på høre- og balancecenteret på Rigshospitalet bliver nogle af de førende forskere en del af det kliniske miljø, så der i fællesskab kan udvikles nye løsninger for fremtiden.

"Når forskere på DTU bliver klogere på, hvordan den menneskelige hørelse virker, og hvordan den kan forbedres, giver det også lægerne nogle nye muligheder, og det er i sidste instans med til at hjælpe patienterne"
Professor Torsten Dau, DTU Sundhedsteknologi

”Når forskere på DTU bliver klogere på, hvordan den menneskelige hørelse virker, og hvordan den kan forbedres, giver det også lægerne nogle nye muligheder, og det er i sidste instans med til at hjælpe patienterne,” siger Torsten Dau.

Flere forskningsprojekter er allerede ude af starthullerne og endnu flere vil komme til i Nordfløjen, hvor forskerne også primært vil have deres kontorpladser. Et af projekterne undersøger børns taleopfattelse ved hjælp af en ny ikke-invasiv billeddannelsesteknik kaldet funktionel nær-infrarød spektroskopi (fNIRS). Ved at sende og modtage nær-infrarødt lys gennem optiske sensorer monteret på en hætte på hovedet, kan forskerne måle styrken af hjernens reaktionen på talelyde. 
Metoden har desuden den fordel frem for andre målinger, at det ikke kræver, at barnet skal være vågen eller sidde stille, mens hjerneaktiviteten måles.

Med projektet vil forskerne forbedre de nuværende diagnostiske procedurer og optimere hørerehabilitering med høreapparater. 

Forskerne rykker ind
Indvielsen af centeret har trukket ud på grund af corona-foranstaltninger, men nu er Copenhagen Hearing and Balance Centre (CHBC) en realitet og forskningssamarbejdet med Hearing Systems DTU er godt i gang. 

”Med skabelsen af høre-balancecenter og det privilegie at arbejde tæt sammen med den internationale gruppe af DTU-forskere, skabes unikke muligheder for at få dansk samarbejdende læge- og ingeniørkunst helt frem i allerforreste række til glæde for patienterne,” siger Mads Klokker, ledende overlæge og chef for Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Center for Hørelse og Balance er en del af Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet, og forskningssamarbejdet mellem Hearing Systems DTU og afdelingen er nu godt i gang. på Nordfløjen, hvor forskerne også primært vil have deres kontorpladser.

Foto fra nirx.com af M. Henry

Fakta

Centrets tilblivelse er initieret af ledende overlæge for Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet Mads Klokker i et nyt unikt tværsektionelt samarbejde imellem Region Hovedstaden, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet og DTU. 

Økonomi
William Demant Fonden har givet 30 mio. kr. til opførelsen af centret og de 10 mio. til WD-relateret forskning. 
ØNH-afdelingen giver 30 mio. (over 10 år) til forskning.
Region Hovedstaden har givet 30 mio. kr. + 18 mio. til opførelse af centret.
DTU har givet 5 mio. indtil nu - med planer om at bidrage yderligere 5 mio. til forskning.
 

 

Sign up for Heartbeat - DTU Health Tech*s newsletter:

Easy subscription

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.