Magnetisk stimulation mod depression

onsdag 27 nov 19
|

Kontakt

Axel Thielscher
Lektor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 53 13
Nyt samarbejdsprojekt vil udvikle og teste ny metode til behandlings-resistent depression

Forskere fra Hvidovre Hospital og DTU Sundhedsteknologi skal udvikle udstyr og software til den nye behandlingsmetode i samarbejde med Region H, Magventure - en dansk SME, og flere internationale partnere.

Denne nye metode kan hjælpe den fjerdedel af alle depressioner, som er blevet resistente overfor behandling, og ikke mindst med den ekstra sidegevinst, at der er færre bivirkninger end ved de traditionelle medicinske behandlinger. Ideen er at stimulere hjernen med magnetisme på en ikke-invasiv måde, som er tilpasset den enkelte patient.

”Jeg er meget glad for, at vores samarbejde har fået Innovationsfondens blåstempling. Bevillingen gør det muligt at flytte vores frontforskning på DTU Sundhedsteknologi inden for estimering af elektrisk felt i realtid og biofysisk modellering af effekten af hjernestimulation til næste niveau, hvor vi vil arbejde på at muliggøre individualiseret hjernestimulation med høj præcision, sådan at den kan komme den enkelte patient allermest til gavn. Potentialet er stort i både patientbehandling og kommercielt, og jeg ser frem til at tackle de store forskningsmæssige udfordringer sammen med de andre partnere”, siger Axel Thielscher.

Axel Thielscher, som er lektor, og delvist ansat på DTU og delvist på Hvidovre Hospital, vil stå i spidsen for DTUs del af projektet.

Læs mere om projektet, som netop har fået støtte fra Innovationsfonden her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.