Anton A. A. Smith

Forskningsleder Anton A. A. Smith fra DTU Sundhedsteknologi modtager Sapere Aude-midler

fredag 20 nov 20
|
af Tom Nervil

Kontakt

Anton A. A. Autzen
Gruppeleder, Adjunkt
DTU Sundhedsteknologi
60 24 95 74

Fakta

Sapere Aude forskningsledere er særligt talentfulde yngre forskere, som er parate til at lede flere deltagere i et forskningsprojekt på højt internationalt niveau.

Se mere her

Danmarks Frie Forskningsfond har i år har bevilliget Sapere Aude-midler til en række forskningsledere herunder Anton A. A. Smith fra DTU Health Tech for projektet  ” Immunogene Polymer-Lipid Nanodiscs”

Anton A. A. Smiths projekt går ud på at lave en cancer-vaccine fra kræftceller, sådan at immunsystemet kan trænes til at genkende bestemte kræftceller. Det gøres ved at overflademarkører fra kræftceller nænsomt bliver præsenteret for immunsystemet via en skive fra kræftens cellemembran, kaldet nanodiscs. I min tidligere forskning, har jeg udviklet en type stoffer der kan lave discs ud af cellemembraner, på en måde så overflademarkørerne fra cellemembranerne ender i nanodiscs. Ved at dekorere disse discs med strukturer, der ligner komponenter fra virus, skal immunsystemet stimuleres til at reagere på kræftmarkøren i discen. Målet er, at patienters tumorbiopsier kan laves om til personlige kræftvacciner.

Drevet af at skabe

Til Danmarks Frie Forskningsfond siger Anton A. A. Smith: ”Jeg har altid haft et opfindergen, og en drivkraft efter at skabe et eller andet. Der skal ikke meget til at begejstre mig, og jeg finder det enormt tilfredsstillende at forske i forskellige områder, for så at kombinere deres strategier og teknikker, og få det hele til at gå op i en højere enhed. Idéen til projektet her, opstod imens jeg arbejdede med to helt forskellige projekter. Det slog mig at koncepterne kunne kombineres, og at det ville tillade mig at skabe fundamentet for en anvendelsesorienteret forskningsgruppe inden for immunologi, vaccineudvikling, kemi, og molekylærbiologi. Som jeg har brygget på idéen, er jeg kun blevet mere begejstret for den, og for de perspektiver som den tilstødende forskning har.”

Ny måde at lave vacciner på

Projektet er omfatter af mange tekniske udfordringer i forbindelse med den kemiske platform Anton A. A. Smith har udviklet til at lave nanodiscs.
”Den skal modificeres en smule, og jeg skal være sikker på den stadig virker efter disse justeringer. Derefter kommer selve vaccineudviklingen, som også skal kombineres med nogle eksisterende teknikker i cancerimmunologi. Der er lang vej, men hvis det hele kan komme til at virke, står jeg med en helt ny måde at lave vacciner på, der især vil egne sig til kræftsygdomme,” siger Anton A. A. Smith.

Rettet mod det omgivende samfund

Målet er at skabe flere redskaber til vaccineudvikling, især inden for cancer immunterapi, men også mod virus.
”Vacciners samfundsperspektiver er svære at overdrive, og cancer er til stadighed en af de hyppigste dødsårsager. Dertil vil projektet kaste redskaber af sig der kan bruges i studier af membranbunde proteiner. Så der er dermed klare medicinske anvendelser, men også perspektiver inden for grundforskning i molekylærbiologi,” siger Anton A. A. Smith.

Giver nye muligheder for forskning

Sapere Aude programmet gør det muligt for Anton A. A. Smith at starte en forskningsgruppe i Danmark.
”I løbet af de sidste 4 år, hvor jeg har forsket i udlandet, har jeg formet en vision omkring, hvilken slags forskning- og forskningsgruppe, jeg ville skabe, når jeg kom hjem. Så det er en kæmpe ære at modtage Sapere Aude og få muligheden for at skabe min forskningsgruppe. Projektet skal danne fundament for min fremtidige forskning indenfor (bio)materialevidenskab, immunologi, kemi, og molekylærbiologi,” siger Anton A. A. Smith.

 

(Portrætfoto af Tariq Mikkel Kahn, DFF)

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.