Samarbejde

DTU Sundhedsteknologi får et tæt samarbejde med farma og medtech virksomheder og de kliniske miljøer, bl.a på hospitalerne.

Eksempelvis er der i dag et tæt samarbejde med Rigshospitalet, hvor forskningsgruppelederne fra de involverede institutter samlet set angiver samarbejde med følgende specialer og centre: Audiologi, CAMES, Kardiologi, Cancer Immunterapi, Klinisk Genetik, Demens og hukommelsescenteret, Fertilitet, Enhed for Genomisk Medicin, Klinik for Vækst og Reproduktion, Functional Imaging Unit, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Mikrobiologi, Kompetencecenter for affektive lidelser, Multiple Sclerosis center, Neurocenteret, Oftalmologi, Onkologi, Børneonkologisk Laboratorium og Radiologi.

Sundhedsvæsenets parter og de virksomheder, som leverer løsningerne til den enkelte patient, er en sektor, der eksporterer for mere end 100 mia. kr. årligt.